חבל גלישה 10.5 מ"מ ו - 12 מ"מ

חבל ניתן לרכישה בקטרים 10.5 מ"מ ו - 12 מ"מ, עומדת בעומס של עד 3000 ק"ג בהתאם לתקן EN1897

התקשר

הזמנה

*
*