רתמת בטיחות

רתמה 4 נקודות אבטחה, נקודה קידמית ונקודה אחורית. ברתמה משולבת תמיכה לחבל עבודה בהתאם לתקנים EN385, EN361

התקשר

הזמנה

*
*